Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par mums

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.


Sestdiena,
2019. g. 19. janvāris

To Pulka Kungs ir nodomājis – kas stāsies pretī, un viņa roka ir izstiepta – kas pavērsīs atpakaļ?! (Jes 14:27)

Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? (Rm 8:31)


2. decembrī – plkst. 11.00
1. Adventa dievkalpojums Latviešu ciemā.

9. decembrī – plkst. 11.00
Ziemassvētku ieskaņa un korāļu dziedāšana Sv. Krusta baznīcā.

16. decembrī – plkst. 11.00
3. Adventa dievkalpojums Latviešu ciemā.

23. decembrī – plkst. 11.00
4. Adventa dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

24. decembrī – plkst. 14.00
Ziemassvētku dievkalpojums Sv. Mateja baznīcā, Futskrejā.

24. decembrī – plkst. 18.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

25. decembrī – plkst. 11.00
Ziemassvētku dienas dievkalpojums Latviešu ciemā.

30. decembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.

31. decembrī – plkst. 17.00
Vecgada vakara dievkalpojums Latviešu ciemā.