Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par mums

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.


Otrdiena,
2018. g. 20. novembris

Vai tu iesi vai nāksi – Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai. (Ps 121:8)

Mums taču šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. (Ebr 13:14)


4. novembrī – plkst. 11.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.

11. novembrī – plkst. 11.00
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

18. novembrī – plkst. 14.00
Latvijas Valsts svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

25. novembrī – plkst. 11.00
Kapusvētki Foknera kapsētā.
Grosbacha kapos plkst. 10.00
Buģa kapos plkst. 11.00
Kociņa kapos plkst. 11.30