Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi

21. maijā – plkst. 12.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
 
4. jūnijā – plkst. 11.00 Dievkalpojums angļu un latviešu valodās
AR DIEVGALDU
Sv. Krusta baznīcā
 
11. jūnijā – plkst. 11.00 Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
 
16. jūlijā – plkst. 11.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
 
23. jūlijā – plkst. 11.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
 
30. jūlijā – plkst. 11.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
 
13. augustā – plkst. 11.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
 

Otrdiena,
2023. g. 3. oktobris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)