Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi

21. augustā – plkst. 12.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.
Kanceles tēma: „Baltijas ceļa“ – 23. augusta, atceres diena.
 
  Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres  
 
Lera Auerbach „Prayer“ vijolei solo,
Johann Sebastians Bahs „Sonāte vijolei un klavierēm Do minorā“ 1. Largo – Siciliano, 2. Allegro, 3. Adagio, 4. Allegro.
Sergejs Rahmaņinovs „Vocalise“.
 
 
21. augustā – plkst. 14.00 Dievkalpojums Latviešu ciemā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.
Kanceles tēma: „Baltijas ceļa“ – 23. augusta, atceres diena.
 
     
 
28. augustā – plkst. 11.00 Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē
     
     
11. sept. – plkst. 12.00 Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.  
     
11. sept. – plkst. 14.00 Dievkalpojums Latviešu ciemā
  Māc. Raimonds Sokolovskis.  
     
 

Otrdiena,
2022. g. 29. novembris


KALENDĀRS

30. oktobrī - plkst. 12.00
Reformācijas svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

13. novembrī - plkst. 12.00
Lāčplēša dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Piektdien, 18. nov. - plkst. 19.00
Latvijas valsts svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

27. novembrī
Kapusvētki Foknera (Fawkner) kapsētā:

plkst. 10.00Sv. Krusta kapos.
plkst. 11.301. latv. ev. lut. kapos.

11. decembrī - plkst. 12.00
Svētā Krusta baznīcas 50 gadu atzīmēšanas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

24. decembrī - plkst. 18.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.