Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

No draudzes kasiera rakstāmgalda

DRAUDZES NODEVAS – 2022./2023. GADAM (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)

* pieaugušajiem locekļiem $175

* studentiem vecumā starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām.

* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām.

NODEVU VAR SAMAKSĀT:

* Kasierim – nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu, rakstot to uz vārdu: „Melb.Lat.Ev.Lut.Cong.“; un nosūtot uz PO Box 390, Canterbury, VIC 3126

* Elektroniski, pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:

BSB: 704-235
Account number: 00017508
Reference: Invoice numurs un Jūsu uzvārds. (Ļoti svarīgi!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.

Draudzes kasieris

Otrdiena,
2023. g. 3. oktobris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)