Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
Atpakaļ uz jaunāko rakstu >>>

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2018. gada janvārī

Draudzes administratīvās vadlīnijas / Guidelines

Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi; tās var atcelt vai mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Informācija Draudzes priekšnieka decembra rakstā >>>

VĒL IZPALIKUŠAS NODEVAS

Atgādinājums draudzei par nesamaksātām 2017/2018. gada nodevām. Draudzes kasieris atgādina, ka draudzes tekošie maksājumi tiek kārtoti no trim avotiem – nodevām, ziedojumiem un kolektēm. Ja kasē nav pietiekams, tad jāņem no rezervēm. Nodevas par šo gadu ir samaksājuši tikai trešā daļa no draudzes pilntiesīgiem locekļiem. Lūdzu pārbaudiet savā ģimenes lokā, vai visi ir samaksājuši nodevas.

PAR PRIVILĒĢIJĀM

Draudzes loceklis, kas samaksājis savu nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem skaitās PILNTIESĪGS DRAUDZES LOCEKLIS. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.

PAR BAZNĪCAS TALKĀM

Mums ir divējādas talkas – ikmēneša talka un lielā, gadskārtējā talka – oktobrī. Talcinieki ir draudzes locekļi un bezmaksas baznīcas zāles lietotāji – tautas deju grupas un bērnu rotaļu grupiņa Daina. Vairāku iemeslu dēļ ierašanās uz mēneša talkām un uz lielo gadskārtējo talku ir mazs talcinieku skaits. Lai regulāri uzkoptu baznīcas iekšpusi un ārpusi, valde pieņēma lēmumu, ka turpmāk par samaksu sarunās darbinieku(s), kas regulāri iztīrīs baznīcas telpas, abus pagalmus, auto novietni, nopļaus abus mauriņus un apcirps krūmiņus. Lai palīdzētu segt šādus baznīcas un ārpuses apkopšanas izdevumus, valde griezīsies pie zāles lietotājiem ar lūgumu daļēji maksāt apkopšanas izdevumus.

PAR BAZNĪCAS REMONTA DARBIEM UN ZIEDOJUMIEM

Valde caurskatīja un apstiprināja sekojošos amatnieku piedāvājumus – restaurēt iepuvušos baznīcas logus, baznīcas priekšdurvis un baznīcas krustu par $26 318,60. Divi restaurēšanas darbi, logi un priekšdurvis jau paveikti; vēl palicis restaurēt baznīcas krustu. Valde izsaka lielu paldies draudzes locekļiem, kas saziedojuši sekojošās summas baznīcas un kapsētu uzturēšanai.

Kā redziet, ziedojumi sedz nepieciešamos baznīcas un baznīcas krusta remonta darbus:

GadsDraudzes darbamBaznīcas remontiemKrusta remontamKapsētas
2014/15.g.$ 3 930$ 3 040$ 2 330$ 1 030
2015/16.g$ 6 195$ 3 350$ 1 060$ 5 810
2016/17.g.$ 5 720$ 10 550$ 60$ 2 110
2017/18. YTD$ 1 725$ 800$ 420$ 50
Kopā$ 17 570$ 17 740$ 3 870$ 9 000

Logi – $ 8 995.80; durvis – $ 4 345.00; krusts – $ 12 977,80 Kopā – $ 26 318,60

PAR „SPRĪDĪŠU“ STIPENDIJĀM

Valde nolēma atbalstīt mācību iestādes, kas uzņēmušās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO AUDZINĀŠANU. Valde arī iesaka draudzes locekļiem pievienoties stipendijai ar ziedojumiem. Tā kopīgi atbalstīsim bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.

Šī gada SPRĪDĪŠU STIPENDIJU SAŅĒMĒJI:

  • Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola,
  • Melburnas Latviešu vidusskola,
  • Tērvetes bērnu vasaras nometne,
  • Annas Ziedares Vasaras vidusskola.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2018. gada janvārī.

Pirmdiena,
2022. g. 16. maijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons