Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


Piektdiena,
2021. g. 16. aprīlis


9. maijā – plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.
Kafijas galds baznīcas zālē.

30. maijā – plkst. 12.00
Trīsvienības svētku dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
Kafijas galds baznīcas zālē.

20. jūnijā – plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Valdis Andersons.
Kafijas galds baznīcas zālē.