Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS


Piezīmes:

1. Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras reizi mēnesī

2. Baznīcas tīrīšanas talka reizi gadā

2. Tīrīšanas darbu uzdevumi atrodami baznīcas mājas lapā www.svetakrustadraudze.org.au

3. Par baznīcas atslēgu, sazināties ar Kārli Kasparsonu

4. Pēc darba beigšanas atgriezt atslēgu Kārlim Kasparsonam.

5. Visi draudzes locekļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas TALKĀ

6. Tuvāku informāciju: Kārlis Kasparsons 0411 119 848REIZI GADĀ BAZNĪCAS APSAIMNIEKOŠANAS TALKAS DARBI

BAZNĪCĀ UN BLAKUS TELPĀS

Notīrīt no iekšpuses un ārpuses

 • stiklu durvis baznīcas priekšnamā
 • stiklu durvis uz baznīcu un
 • logus līdz 2m augstumam

Ar putekļu sūcēju iztīrīt tepiķus

 • baznīcā
 • baznīcas priekšnamā
 • bērnu istabā
 • trepēm uz balkona un
 • trepēm uz zāli

Izslaucīt parketa un koka grīdas

 • baznīcā
 • balkonā
 • mācītāju birojā un
 • sēžu telpā

BAZNĪCAS ZĀLE

Izslaucīt parketa, koka un cementa grīdas

 • zālē
 • abos koridoros
 • skatuvē
 • virtuvē
 • abās atejās un
 • abās noliktavās

BAZNĪCAS ĀRPUSE

Sagrābt vēja sapūstas lapas un ar pūtēju notīrīt

 • baznīcas pagalmu
 • zāles pagalmu un
 • auto stāvvietas

SAKOPT DĀRZU

 • apcirpt krūmus un kokus, pēc vajadzības, līdz 2m augstumam
 • sagrābt lapas no dobēm un
 • izravēt dobes no nezālēm

NOPĻAUT MAURIŅUS

 • mauriņu ceļmalā
 • baznīcas priekšdārzā un
 • mauriņus auto stāvvietās

2013 novembrī KārlisDĒŽURANTIEM BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS DARBI REIZI MĒNESĪ

BAZNĪCĀ UN BLAKUS TELPĀS

Ar putekļu sūcēju iztīrīt tepiķus

 • baznīcā
 • baznīcas priekšnamā
 • bērnu istabā
 • trepēm uz balkona un
 • trepēm uz zāli

Izslaucīt parketa un koka grīdas

 • baznīcā
 • balkonā un
 • sēžu telpā

BAZNĪCAS ZĀLE

Izslaucīt parketa, koka un cementa grīdas

 • zālē
 • abos koridoros
 • skatuvē
 • virtuvē un
 • abās atejās

BAZNĪCAS ĀRPUSE

Sagrābt no vēja sapūstas lapas un ar pūtēju notīrīt

 • baznīcas pagalmu
 • zāles pagalmu un
 • auto stāvvietas

NOPĻAUT MAURIŅUS

 • mauriņu ceļmalā
 • baznīcas priekšdārzā un
 • mauriņus auto stāvvietās

2013 novembrī Kārlis

Otrdiena,
2023. g. 3. oktobris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)