Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


Sestdiena,
2021. g. 23. janvāris


7. februārī – plkst. 11.00
dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Aldis Elberts.

7. februārī – plkst. 12.00
DRAUDZES PILNSAPULCE Sv. Krusta baznīcas zālē pēc dievkalpojuma.