top of page

MELBURNAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE  IESTĀŠANĀS ANKETA
UZVĀRDS, VĀRDS .......................................................................................................
ADRESE ...................................................................................................................
E - PASTS ...................................................................................................................
TĀLR. .............................................. MOB. ......................................................
DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA ..................................................................................................................................
KRISTĪBAS GADS, UN DATUMS (JA ZINĀMS) UN IESVĒTĪBAS GADS (JA IESVĒTĪTS)
........................................................... ..................................................................
ĀRKĀRTAS KONTAKTS (EMERGENCY CONTACT) VĀRDS UN MOB. NUMURS
...................................................................................................................................
ĢIMENĒ BĒRNI; VĀRDS UN DZIMŠANAS DATUMS
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
AR ŠO LŪDZU MANI UZŅEMT MELBURNAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ.
APŅEMOS PILDĪT VISUS DRAUDZES LOCEKĻA PIENĀKUMUS UN UZDEVUMUS SASKAŅĀ AR DRAUDZES NOTEIKUMIEM UN LĒMUMIEM.
DATUMS .......................................... PARAKSTS.....................................................
________________________________________________________________
UZŅEMTS DRAUDZĒ
DATUMS ..............................................................
PIEZĪMES .............................................................................................................
KVĪTS NR. .......................................... PARAKSTS....................................................
2024 MĀC. Helga Jansons

bottom of page