top of page

Izvadīšanas process

Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes kasierim par draudzes locekļa aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to nodot atpakaļ kasierim. Kasieris ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju.

Informācijas lapā tiek uzrādīts: aizgājēja vārds, uzvārds, kad dzimis, dzimšanas vieta, kad miris, miršanas vieta; vai aizgājējs ir bijis finansiālais draudzes loceklis pēdējos trīs gados, vai ģimenes loceklis tiek kremēts vai apbedīts, izvadīts no baznīcas vai no izvadīšanas biroja un adrese; mācītāja vai selebranta vārds.

Vadoties no augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.

Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.

Guldīšana un izmaksa Svētā Krusta baznīcas kapsētā

Sarunu par šķista vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un VĒLAMO tekstu.

Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa finansiālam draudzes loceklim

  • Pirmā pelnu guldīšana - $1000

  • Otrā pelnu urnas - $1000

  • Pirmā šķirsta guldīšana - $1000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

  • Otrā šķirsta guldīšana - $1000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa, kas nav bijis finansiālais draudzes loceklis

  • Pirmā pelnu guldīšana - $2000

  • Otrā pelnu guldīšana - $2000

  • Pirmā šķirsta guldīšana - $2000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

  • Otrā šķirsta guldīšana - $2000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

Urnu un kapu vietas ir divvietīgas.

Piezīmes:

1. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprinātu rezervāciju un samaksu, draudzes loceklis tiek aicināts nosūtīt valdes kasierim kopiju no izsniegtās kvīts.

2. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par maiņām ģimenes vai radu urnu novietnēs, kur pelnu kastīšu daudzums vairs neatbilst piemiņas plāksnīšu datiem.

Lūdzam ģimenes locekļiem, ģimenes radiem, kā arī paziņām ziņot kasierim, ja zināt, kurās kapu kopiņās ir ieraktas viena vai vairākas pelnu urnas. Šādu informāciju valdei ir svarīgi uzzināt pirms uzsākam Sv. Krusta baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbus.

bottom of page