top of page

Izvadīšanas process

Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes mācītājai par draudzes locekļa aiziešanu mūžībā. Mācītāja tad  nosūtīs ģimenei informācijas lapu izpildīšanai par aizgājēju, un lūdz pēc tam to nogādāt atpakaļ mācītājai. 

Informācijas lapā tiek uzrādīts: aizgājēja vārds, uzvārds, kad dzimis, dzimšanas vieta, kad miris, miršanas vieta; vai aizgājējs ir bijis finansiālais draudzes loceklis pēdējos trīs gados, vai ģimenes loceklis tiek kremēts vai apbedīts, izvadīts no baznīcas vai no izvadīšanas biroja vai citur un adrese.

Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenei ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.

Guldīšana un izmaksa Svētā Krusta baznīcas kapsētā

Sarunu par šķirsta vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar Anna Jasteri tel. 0408 585 487. Viņa jūs informēs par guldīšanas procesu, iepazīstinās jūs ar kapsētas plānu, norādīs jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un ieteikto tekstu.

Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa finansiālam draudzes loceklim

  • Pirmā pelnu guldīšana - $1000

  • Otrā pelnu urnas - $1000

  • Pirmā šķirsta guldīšana - $1000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

  • Otrā šķirsta guldīšana - $1000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa, kas nav bijis finansiālais draudzes loceklis

  • Pirmā pelnu guldīšana - $2000

  • Otrā pelnu guldīšana - $2000

  • Pirmā šķirsta guldīšana - $2000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

  • Otrā šķirsta guldīšana - $2000 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas

Urnu un kapu vietas ir divvietīgas.

Piezīmes:

Lūdzu paziņojiet par iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprinātu rezervāciju un samaksu, lūdzam nosūtīt mums kopiju no izsniegtās kvīts.

Lūgums:

Lūdzam paziņot par maiņām ģimenes vai radu urnu novietnēs, kur pelnu kastīšu daudzums vairs neatbilst piemiņas plāksnīšu datiem. Šādu informāciju valdei ir svarīgi uzzināt pirms uzsākam Sv. Krusta baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbus.

bottom of page