top of page

Svētā Krusta baznīca

40 Warrigal Rd, Surrey Hills VIC 3127, Australia

Draudzes pasta adrese

PO Box 390

Canterbury VIC 3126

Draudzes valde

Draudzes mācītāja

Helga Jansone
pastorhelgaj@gmail.com 

Tel. 0497 839 083

Draudzes priekšnieks

Pēteris Saulītis

Tel. 0419 914 491

psaulitis@hotmail.com

Draudzes kasieris

mlelc.surreyhills@gmail.com

Draudzes priekšnieka vietnieks

Nora Zubeckis 

Tel. 0418 518 995

Valdes sekretārs

Jānis Kārkliņš

Tel. 0413 544 135

Valdes locekļi

Ģinta Pindard, Anna Jaster Vija Walz

Kontaktforma

Thanks for submitting!

bottom of page