top of page
IMG-3045_1200-darker.jpg

MELBURNAS LATVIEŠU
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Nākamie Dievkalpojumi, 2023. gadā

10. decembrī

plkst. 11:00 Dievkalpojums ar Dievgaldu

Ziemassvētku Dievkalpojums
24. decembrī  plkst. 11:00 no rīta
 

Christmas Eve 11am worship service will be bilingual

 

26. decembrī  plkst: 11:00 Kulturas Dienas dievkalpojums Holy Trinity ANGLICAN CHURCH Balaclava/Elwood

This Cultural Festival worship service will be bilingual

Melburnas Latviešu evaņģēliski lut. draudze

Esam daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Svētā Krusta draudze tika dibināta 1951. gada 8. aprīlī un iesākumā apkalpoja dievlūdzējus visā Viktorijas pavalstī. Patreiz daži draudzes locekļi dzīvo arī citās pavalstīs.

Draudzes-vestis.jpg

Draudzes Vēstis
2023.g. jūlijs, aug., sept.

Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu.

Mt 11:28

bottom of page